Afsprakennota adviesraden/beheersorganen en lokaal bestuur Eeklo

De afsprakennota tussen adviesraden/beheersorganen en het lokaal bestuur omvat thema's als advisering van het beleid, informatiedoorstroming, communicatie, ondersteuning.

Deze nota is ook een bijlage bij het participatiereglement.