Afvalarme evenementen

Stad Eeklo wil een duurzaam evenementenbeleid voeren. We proberen evenementen zo afvalarm mogelijk te maken, met de nadruk op afvalpreventie, de selectieve inzameling van recycleerbaar afval en het vermijden van zwerfvuil.

We verwachten van de organisatoren van evenementen op ons grondgebied dat ze, net zoals de stad Eeklo, ook duurzaam en afvalarm werken.

De inzameling van afval op evenementen wordt door OVAM aanzien als inzameling van bedrijfsafval. Dit betekent dat je als organisator van een evenement verplicht bent het afval dat vrijkomt (papier, karton, glas, PMD, restafval, …) selectief in te zamelen.

Wetgeving: Vlarema: Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Voor het serveren van dranken gebruik je een herbruikbaar recipiënt (bijvoorbeeld: een herbruikbare beker, een glas, een porseleinen tas, een melkkannetje, een waterkaraf, een retourfles (met statiegeld), …).

Stad Eeklo heeft een 400-tal herbruikbare bekers ter beschikking die je kosteloos kan uitlenen en proper gewassen terug binnen brengen. Je kan deze hier reserveren 

Indien je meer dan 400 bekers wenst, kan je best contact opnemen met privéfirma’s die instaan voor de levering, ophaling, afwas, …

Verenigingen kunnen IVM-bekers uitlenen via https://ivm.afita.be/

IVM werkt samen groep Intro. Zij rekenen transportkosten aan voor het geval de organisatoren zelf niet het materiaal kunnen komen halen brengen. IVM komt tussen in deze transportkosten voor een bedrag van 70 euro. 

Bekijk zeker de brochure afvalarme evenementen van IVM die boordevol tips en info staat.

Tip

Je kan nog wegwerpdrankverpakkingen gebruiken indien je kan bewijzen dat minstens 95 % ervan gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Het staat organisatoren vrij om zelf een berekeningsmethode uit te werken, of gebruik te maken van de leidraad 95% van de OVAM om tot een goede methode te komen.

Evenementen die verkiezen om met wegwerpdrank-verpakkingen te blijven werken zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden voor, tijdens en na het evenement.

Maximum 3 restafvalzakken van 60 liter en maximum 4 PMD-zakken van 60 liter afkomstig van evenementen, mogen uitzonderlijk meegegeven worden met de huis-aan-huis ophaling.

Voor evenementen die meer afval produceren, ben jij als organisator wettelijk verplicht om een private erkende ophaalfirma aan te stellen.

Wil je je engageren voor een nog duurzamer evenement, inspireer je dan op de GroeneVentscan.

Deze checklist bezorg je 14 dagen vóór de datum van het evenement ter goedkeuring via mail aan dienst evenementen. Het niet volledig zijn of niet indienen van de checklist, kan aanleiding geven tot weigering van het evenement.

Afval sorteren op je event

Stimuleer de mensen om gebruik te maken van de juiste vuilbak! Sorteer glas, papier/karton en PMD afzonderlijk. Zo kan een groot deel van het afval van je event gerecycleerd worden.

Voorwaarden voor een afvalvrij evenement:

  • Maak het de bezoeker van je evenement zo makkelijk mogelijk om zijn afval te deponeren in de juiste recipiënt
  • Zichtbaarheid van de recipiënten is cruciaal
  • Zoals de toog bij je evenement hoort, hoort een afvalbak, afvaleilandje, peukenzuil ook bij je evenement! Maak je afval inzameling een onderdeel van je evenement!

Afvalplan voor kleine evenementen (minder dan 500 personen)

Afvalplan voor evenementen met meer dan 500 personen

Of zoek je?

Meer info

Contact

Dienst evenementen

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30 & 14:00 tot 16:00
Naar top