Afwijking op de wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Inhoud

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. Dit is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

Als handelaar ben je eveneens onderworpen aan de sluitingsuren. Voor het merendeel van de winkels (die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag), zijn deze de volgende:

  • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam  of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

  • ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz…);
  • ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het volledige grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Alle handelaars en neringdoeners, gevestigd op het grondgebied van de stad Eeklo, moeten hun inrichting niet sluiten op de door hen gekozen rustdag op de dagen die het college van burgemeester en schepenen jaarlijks vastleggen. Je vindt de beslissing terug onderaan deze pagina.

Voorwaarden

  • je sluit je handelszaak 24 uur ononderbroken;
  • je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag;
  • je houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

Een aanvraag voor een afwijking van de wekelijkse rustdag of van het sluitingsuur moet schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, 9900 Eeklo.

Kostprijs

Gratis

Of zoek je?

Meer info

Contact

Lokale economie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
GSM
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:30
Naar top