Akte van adoptie

Vraag digitaal aan

Inhoud

Als je een kind hebt geadopteerd of je bent zelf geadopteerd, dan kan je een adoptieakte aanvragen.

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek.
  • Een uittreksel vermeldt enkel de huidige gegevens zonder vermelding van de historiek.

Vond de adoptie plaats in het buitenland?
In sommige gevallen kan je jouw adoptieakte in België verkrijgen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen de akte aanvragen:

  • jijzelf
  • jouw echtgeno(o)t(e), overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn
  • jouw erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • iedereen, met een volmacht van één van bovenstaande personen
  • iedereen, als de akte ouder is dan 100 jaar

Heb je een akte aangevraagd voor iemand anders?

Dan moet je aanvraag eerst behandeld worden.
De hoedanigheid van de aanvrager, de reden van aanvraag en de rechtsgrond worden achter de schermen nagekeken vooraleer de aanvraag in behandeling wordt genomen.

In deze gevallen kan het enkele werkdagen duren vooraleer je een e-mail ontvangt met een link waar je het aangevraagde document in een beveiligde omgeving kan downloaden en afdrukken.

Procedure

 Je kan je attest snel online aanvragen via het digitaal loket onderaan deze pagina. Je attest wordt dan automatisch digitaal verzonden.

Kostprijs

Het aanvragen van een adoptieakte is gratis.

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Jeneverhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top