Allemaal digi.taal

Onze samenleving wordt steeds digitaler en heeft een impact op ieder aspect van ons leven. Denk aan het digitaal aanvragen van premies, het reserveren van een sportkamp of een afspraak boeken bij de huisarts of het gemeentehuis. Mensen die niet sterk zijn in het digitale, dreigen hierdoor kansen te missen of uitgesloten te worden. Hierdoor komt hun recht op onder andere onderwijs, werk, zorg of vrije tijd in gedrang.

Via het project ‘Allemaal Digi.taal’ engageren zes gemeenten uit het Meetjesland - Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem en Sint-Laureins - zich om hier samen aan te werken.

Het uitgangspunt is het verzekeren van gelijke kansen voor iedereen in de digitale samenleving. Hierbij nemen deze lokale besturen de regie op in de (verdere) ontwikkeling van een lokaal digitaal inclusiebeleid zodat alle burgers - de meest kwetsbaren eerst - de nodige toegang, vaardigheden en ondersteuning krijgen om te kunnen participeren. Er loopt een bevraging tot en met eind juni 2023 om de digitale kloof in de zes gemeenten in kaart te brengen. www.eeklo.be/badt 

Een coördinator, Katty Kochman, leidt dit proces in goede banen en zorgt voor concrete acties.

De betrokken gemeenten krijgen hiervoor financiële steun van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

Contact

Projectcoördinator Allemaal Digitaal

Adres
bib Molenstraat 36 , 9900 Eeklo
GSM
Website
Vandaag
Nu gesloten
Open van 10:00 tot 17:30
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00 & 16:00 tot 19:00
Naar top