Ambulante handel - op privaat of openbaar domein/rondtrekkende handel

Hier kan je je aanvraag indienen voor rondtrekkende handel

Hier kan je je aanvraag indienen voor ambulante handel op privé- of openbaar domein

Inhoud

Wens je op het grondgebied van de stad (openbaar domein of privéterrein) een ambulante activiteit (of leurhandel) uit te oefenen of op rondtrekkende wijze, dan is hiervoor steeds een voorafgaande toelating nodig van de stad. 

Voor alle vormen van ambulante handel, ook op privéterrein, heb je op voorhand toestemming nodig.

 

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je  aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

  • Je hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

  • Je hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor je  gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

  • Je hebt, als je voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .

  • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

  • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. Je vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Procedure

Je kunt je aanvraag indienen via het online invulformulier, minimum 6 weken vóór de geplande activiteit. 

Je voegt de gevraagde documenten bij je aanvraag.

Je ontvangt een brief met de beslissing van de stad.

De toelating moet jaarlijks hernieuwd worden.

 

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Regelgeving

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

  • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

  • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening

Voor wie

Om een ambulante activiteit uit te oefenen, heb je een voorafgaande 'machtiging ambulante activiteiten als werkgever' (of hoofdleurkaart) nodig, af te leveren door een erkend ondernemingsloket naar keuze. De machtiging is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Contact

Markten en foren

Adres
Stadhuis Markt 34 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
Gesloten
Naar top