Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / reglement_artistiekambassadeur

reglement_artistiekambassadeur

REGLEMENT ARTISTIEK AMBASSADEUR VAN DE STAD EEKLO


Het doel

Het Artistieke Ambassadeurschap van de Stad Eeklo wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die een link hebben met de Stad Eeklo en die op artistiek vlak een hoog niveau behaald hebben in een kunstdiscipline of in een mengvorm van kunstdisciplines.

 • onder kunstdiscipline wordt verstaan: beeldende kunst, muziek, woord, dans en media.

 • hoog niveau wordt op één of op beide onderstaande elementen bepaald:

 • artistieke bekendheid buiten de grenzen van Eeklo op nationaal en/of internationaal vlak.

 • bijzondere erkenning en/of prijs voor een artistieke prestatie op nationaal en/of internationaal vlak.


Het reglement

 • De nominatie kan een bekroning zijn van een volledige carrière of een speciale
  eenmalige prestatie.

 • De genomineerden en/of hun artistieke prestaties moeten een link hebben met Eeklo; bv. hier geboren zijn, wonen of gewoond hebben, werken of gestudeerd hebben.

 • Overleden personen kunnen niet genomineerd worden.

 • Het reglement voor ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ kan om de zes jaar met goedkeuring van de algemene vergadering worden aangepast naar de noden van de tijd.


Procedure en stemming


 • De Prijs voor ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ zal door de Adviesraad voor Cultuur (ARC) een eerste maal uitgereikt worden in januari 2018. Dit wordt tweejaarlijks herhaald.

 • Kandidaatstelling: de kandidaten kunnen tot 1 maand vóór de algemene vergadering van de Adviesraad van Cultuur in het najaar voorgedragen worden. Iedereen mag kandidaten nomineren via de website en/of cultuurdienst van de stad Eeklo. Een persoon kan zichzelf geen kandidaat stellen. De voordracht van de kandidaat moet grondig gemotiveerd worden.

 • Samenstelling shortlist: Aan het begin van de algemene vergadering van de Adviesraad van Cultuur in het najaar zullen uit de lijst van alle kandidaatstellingen (longlist) drie finalisten; de shortlist worden gekozen. Dit gebeurt via een geheime stemming waaraan enkel verenigingen en deskundigen aangesloten bij de Adviesraad voor Cultuur kunnen deelnemen. Zij krijgen elk 3 stemmen die op 3 verschillende kandidaten moeten worden uitgebracht.

 • Informatiedeling: Na de algemene vergadering in het najaar zal de shortlist van de finalisten met meer informatie betreffende hun artistieke prestaties online raadpleegbaar zijn via de website van het stadsbestuur Eeklo.

 • Stemming:

  • Eén vierde van de stemmen wordt bepaald door het grote publiek.

Het grote publiek kan tot 31 december zijn stem uitbrengen via de website van het stadsbestuur Eeklo en/of sociale media. Iedere persoon kan slechts eenmaal stemmen.

 • Drie vierde van de stemmen wordt bepaald door de leden van de Adviesraad voor Cultuur. De shortlist van kandidaten wordt voorgesteld op het einde van de algemene vergadering in het najaar. Daarna gebeurt de geheime stemming. Hieraan kunnen enkel verenigingen en deskundigen aangesloten bij de Adviesraad voor Cultuur deelnemen. Zij krijgen elk 1 stem.


Prijsuitreiking: de stemmen van de algemene vergadering in het najaar en van de online verkiezing worden een uur voor de prijsuitreiking geteld. Bij ex aequo zullen de aanwezige leden van de RvB ARC opnieuw stemmen.

De prijs wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van de ARC.


De prijs

De winnaar van de Prijs ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ ontvangt een kunstwerk. Dit kunstwerk wordt tweejaarlijks voor zes jaar aangeleverd door een kunstenaars die als winnaar is aangeduid bij een ontwerpwedstijd voorafgaande de uitreiking van de ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’. Deze wedstrijd wordt om de zes jaar georganiseerd.
Zoeken