#Babbelbank

#BABBELBANK: EEKLO STELT PARTICIPATIETRAJECT OP OM AANTAL ZITBANKEN TE VERHOGEN

Eeklo wil het aantal zitbanken in de stad verhogen. Iedereen kan via het participatieplatform van de stad hun favoriete locatie voor een extra zitbank aangeven. Op die manier wil de stad meer rustplaatsen creëren en ontmoetingen tussen mensen stimuleren.

Eeklo beschikt momenteel al over meer dan 80 zitbanken. Deze zullen in de maand juni worden geïnventariseerd.

Hier kan je deze vinden

Via dezelfde link kan je ideeën geven voor nieuwe locaties en tegelijk stemmen op jouw favoriete locatie voor een extra zitbank. Dit kan vanaf 16 juni 2022 tot eind juli.

Op basis van de top 10 toetst de dienst Infrastructuur/Publieke Ruimte de praktische haalbaarheid af (is de locatie veilig, ruimtelijk toegelaten, eigendom van de stad?), en worden de gekozen locaties voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. In de loop van augustus / begin september zullen de nieuwe banken in het straatbeeld zichtbaar zijn.

Contact

Participatie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 87
participatie@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:30 14:00 tot 16:00