Basisvoorwaarden en valkuilen

Breng de lokale situatie in kaart en onderzoek de noden en behoeften

Maak vooraf goede afspraken rond de job-invulling van de brugfiguur

Wie wordt de werkgever van de brugfiguur?
bv. Waar is haar/zijn standplaats?
bv. Welke aanpak wordt gehanteerd? Moet de brugfiguur naast de individuele begeleiding van gezinnen ook werk maken van een groepsmatige aanpak en beleidsmatig werken?

Verwerk al deze afspraken in de functieomschrijving.

Denk na over het profiel van de brugfiguur en werf de geknipte persoon aan

Een goede brugfiguur is sociaal, empathisch, kan grenzen stellen maar is ook kritisch ingesteld.
Brugfiguren moeten ook aanklampend werken. Dit wil zeggen dat ze de gezinnen niet loslaten en hen blijven motiveren doorheen het hele proces.
Het is wel de bedoeling dat de brugfiguur het gezin op termijn kan loslaten.

Informeer de brugfiguur over de spelregels

Is hij/zij gebonden aan beroepsgeheim?
bv. Hoe zit het met de informatieveiligheid?
bv. Tips en ondersteuning voor de brugfiguur om haar of zijn neutrale positie te kunnen behouden.
bv. De brugfiguur werkt steeds met de toestemming van de ouders en blijft steeds aan de kant van het gezin staan.
Deze zaken werden in Eeklo vastgelegd in een deontologische code voor de brugfiguur.


Maak afspraken met partners over de samenwerking

Dit kan mondeling of schriftelijk.
Zorg dat de brugfiguur van alle partners het mandaat krijgt.
In Eeklo werden deze afspraken vastgelegd in een engagementsverklaring.

Geef de brugfiguur de tijd en de ruimte om te werken.

o.a. om een netwerk uit te bouwen en om te investeren in de vertrouwensband met de gezinnen. Dit vraagt tijd.

De brugfiguur probeert kort op de bal te spelen en gezinnen zo snel mogelijk te helpen.

Zorg dat de brugfiguur voldoende autonome beslissingsruimte krijgt


De brugfiguur probeert kort op de bal te spelen en gezinnen zo snel mogelijk te helpen. Om snel te kunnen schakelen moet de brugfiguur zelf stappen kunnen zetten. Soms zijn creatieve oplossingen nodig.Voorzie ondersteuning voor de brugfiguur.

De job kan emotioneel soms zwaar zijn.

De ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding, een lerend netwerk (met gelijkaardige werkingen) of beiden.


Veranker de brugfiguur structureel in de werking van de stad of het OCMWDit kan door de brugfigurenwerking als actie op te nemen in de meerjarenplanning van de stad en door de functie op te nemen in het organogram.Contact

Preventie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 08
preventie@eeklo.be
Morgen
open van 09:00 tot 12:30