Beeldkwaliteitsplan

Het stadsbestuur maakte samen met plusofficearchitects een beeldkwaliteitsplan voor het stadscentrum op om de typische karakteristieken van de bebouwde en publieke ruimte op een duurzame manier te ontwikkelen.

Dit plan legt de na te streven vormgeving, materiaalgebruik, inplantingsregels,... vast voor de gebouwen en de publieke ruimte. 

Het document werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015. 

De doelstellingen van het beeldkwaliteitsplan zijn:

  • duurzaam omgaan met energie, materialen, water en groen
  • sociaal (toegankelijkheid, woon- en leefkwaliteit)
  • ruimtelijke kwaliteit - erfgoedwaarde.

Het doel van het beeldkwaliteitsplan is in de eerste plaats het creëren van een overzichtelijk werkinstrument, niet alleen voor de de geïnteresseerde bouwers maar ook voor alle diensten van het beleid die in de ruimte ingrijpen: mobiliteit, stedenbouw, planning, erfgoed, sociale diensten, evenementen, lokale economie ....

Dit document bevat naast analyses van de huidige toestand en toekomstbeelden ook beleids- en handhavingsprincipes voor het garanderen van de kwaliteit op lange termijn. Aan de hand van een reeks spelregels voor kleur- en materiaalgebruik, alsook bouwhoogte, gevelverdeling, groenaanleg, boomkeuze,... wordt een contextuele toekomstvisie voorgesteld.

Wat wordt in een beeldkwaliteitsplan bepaald?
  • in het beeldkwaliteitsplan worden de principes duidelijk
  • een reeks spelregels over ritme, kleur, dakvorm, gevelgeleding,... maakt architectuurprojecten mogelijk binnen en buiten het beschermde stadsgezicht
  • aan de hand van het beeldkwaliteitsplan kan een beoordelingssysteem/ puntensysteem opgesteld worden.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00