Besluitenlijst OCMW-raad van 20 maart 2023

Datum bekendmaking donderdag 23 maart 2023
Datum besluit maandag 20 maart 2023

Publicatie als gelinkte open data

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 27 februari 2023 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - ICT - Instappen raamovereenkomst stad Brugge

De OCMW-raad keurt de deelname, de lastvoorwaarden, de gunningswijze en gunning voor de ICT-opdrachtencentrale van de stad Brugge goed.

Het vast bureau wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Ambitie om kwetsbare gezinnen te helpen met hun energiefactuur via het Power Up project

06        Einde van de zitting