Bekrachtiging aanpassingen rechtspositieregelingen specifieke functies en bijzondere diensten