Besluitenlijst gemeenteraad van 4 oktober 2021

Datum bekendmaking maandag 11 oktober 2021
Datum besluit maandag 4 oktober 2021

01        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 20 september 2021 wordt goedgekeurd.

02        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 22 september 2021 betreffende de organisatie van de gemeente- en OCMW-raadsziting van 4 oktober 2021

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 22 september 2021 betreffende de organisatie van gemeente- en OCMW-raadszitting van 4 oktober 2021.

03        Algemeen Bestuur - Goedkeuring collectieve constructieve motie van wantrouwen

De gemeenteraad keurt de collectieve constructieve motie van wantrouwen goed.

04        Algemeen Bestuur - Aanstelling schepenen ten gevolge van de collectieve constructieve motie van wantrouwen

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name 5.

Artikel 3

De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en neemt akte van hun eedaflegging:

Rangorde                     OfficiĆ«le naam

Eerste schepen             Hilde Lampaert

Tweede schepen          Koen Loete

Derde schepen             Filip Smet

Vierde schepen             Marc Windey

Vijfde schepen              Danny Plaetinck

05        Algemeen Bestuur - Aanduiding en eedaflegging van de aangewezen-burgemeester

De gemeenteraad neemt akte van de aanduiding en de eedaflegging van de aangewezen-burgemeester, in afwachting van de benoeming tot burgemeester door de Vlaamse Regering:
De heer Luc Vandevelde

06        Einde van de zitting