Besluitenlijst OCMW-raad van 25 april 2022

Datum bekendmaking  woensdag 27 april 2022
Datum besluit  maandag 25 april 2022

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01    Zorg en Opvang - Integratie - Kennisgeving rapportage integratieconsulent erkend vluchtelingen

De OCMW-raad neemt kennis van de rapportage van de integratieconsulent m.b.t. erkend vluchtelingen.

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 28 maart 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - OCMW-personeel - Toetreding tot OFP Prolocus - tweede pensioen pijler voor contractuele personeelsleden

De OCMW-raad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP Prolocus (Afzonderlijk vermogen VVSG) en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP Prolocus.

Mevrouw Hilde Lampaert wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. De heer Koen Loete wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien zij niet aanwezig kan zijn.

03.02    Zorg en Opvang - Lokaal Sociaal beleid - Wijziging reglement voor subsidiĆ«ring van initiatieven t.b.v. de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten

De OCMW-raad keurt het gewijzigde reglement voor subsidiƫring van initiatieven t.b.v. de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten goed.

De OCMW-raad gaat akkoord om in september 2022 een projectoproep voor 2023 te lanceren en om in de toekomst jaarlijks in september een oproep te doen.

03.03    Zorgen Opvang - Welzijn - Wijziging reglement ondersteuningsmogelijkheden energie

De OCMW-raad keurt het gewijzigde reglement inzake de ondersteuningsmogelijkheden energie goed.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Subsidieaanvraag MIRIAM

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Rapport integratieconsulent: verdere stappen

05.02    Algemeen Bestuur - Externe cateraar Zonneheem

06        Einde van de zitting

Naar top