Belasting op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen - geldig voor aanslagjaren 2020-2023

Datum bekendmaking  maandag 23 december 2019
Datum besluit  dinsdag 17 december 2019
Naar top