Belasting op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit dinsdag 17 december 2019