Belasting op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen - geldig voor aanslagjaren 2024-2025

Datum bekendmaking  donderdag 21 december 2023
Datum besluit  maandag 18 december 2023
Naar top