Beroepskaart voor vreemdelingen

Inhoud

Als je je als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wil vestigen, dan moet je een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft je de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

De beroepskaart volstaat op zich niet om je als zelfstandige te vestigen. In bepaalde gevallen zal ook bepaalde kennis worden geëist. Het ondernemingsloket helpt je verder bij die stappen.

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk als je een zelfstandige activiteit wil aanvatten en je hebt:

 • niet de Belgische nationaliteit;
 • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein);
 • niet de Zwitserse nationaliteit;
 • om andere redenen geen vrijstelling voor deze formaliteit.

Procedure

Als je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wil verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dien je een aanvraag in bij:

 • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, als je in het buitenland verblijft. Indien België niet aanwezig is in het land waar je verblijft, neem dan contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor dit land. Over het algemeen bevindt deze post zich in een aangrenzend land.
 • een erkend ondernemingsloket naar keuze als je over een geldig verblijf in België beschikt.
  Als geldig verblijf worden aanvaard:
  • een 'attest van immatriculatie model A'
  • een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (= elektronische vreemdelingenkaart type A)

Als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kan je de aanvraag indienen

 • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
 • bij een ondernemingsloket

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Dit akkoord moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.
Voor meer informatie omtrent het bekomen van deze voorafgaandelijke toestemming, neem je rechtstreeks contact op met beroepskaart@vlaanderen.be.

De beroepskaart wordt afgeleverd door de Dienst Economische Migratie, team Beroepskaarten.

Contact

Burgerzaken

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
burgerzaken@eeklo.be
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Contact

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
verkiezingen@eeklo.be
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30