Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 13 november 2020

Datum bekendmaking  donderdag 26 november 2020
Datum besluit  vrijdag 13 november 2020

01 Routinebeslissingen

02 Omgeving

03 Personeel

03.01 Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Kennisgeving tijdelijke werkloosheid

04 Bestelaanvragen en mandaten

05 Kleine beslissingen

06 Te bespreken punten

06.01 Cultuur en Vrije Tijd - cultuur - bespreking adviezen en standpunten m.b.t. voorontwerp cultuurcentrum De Herbakker

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de standpunten te bespreken en een aantal wijzigingen/aanvullingen te formuleren ten aanzien van het op te maken finale ontwerp. Een terugkoppeling op de vragen en standpunten vanuit de diverse fracties wordt schriftelijk overgemaakt aan alle gemeenteraadsleden.

07 Kennisgevingen

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

Naar top