Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 16 december 2020

Datum bekendmaking  vrijdag 29 januari 2021
Datum besluit  woensdag 16 december 2020

01 Routinebeslissingen

02 Omgeving

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

05 Kleine beslissingen

06 Te bespreken punten

06.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Warmtenet Eeklo – studiekosten

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het mailverkeer inzake het al dan niet dragen van studiekosten in functie de realisatie van het project EEK3012 ‘Korte Moeie – Mandeweegsken – Ijzerstraat’ en EEK3023 ‘Raverschoot – Désiré Goethalstraat’.

Artikel 2

Het college verwijst naar de goedgekeurde concessieovereenkomst dat de concessiehouder er zich toe verbindt om in te staan voor het ontwerp, aanleg en exploitatie van het warmtenet en de hieraan verbonden kosten. De stad Eeklo wenst in geen geval tussen te komen in de kosten voor zowel het ontwerp, de aanleg als de exploitatie van het warmtenet.

07 Kennisgevingen

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

Naar top