Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen van 20 december 2019

Datum bekendmaking  woensdag 8 januari 2020
Datum besluit  vrijdag 20 december 2019

01 Routinebeslissingen

02 Omgeving

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verkoopattest_V543

Het college stelt vast dat de verkavelaar voldaan heeft aan alle onmiddellijk uit te voeren lasten verbonden aan de verkavlingsvergunning, afgeleverd door het college op 5 november 2019 voor het verkavelen van de gronden kadastraal gekend sectie F nummers 152L, 152W en 152P in twee loten voor ééngezinswoning. Hierdoor wordt de verkoop/vervreemding van de loten uitvoerbaar.

03 Einde van de zitting

Naar top