Besluitenlijst gemeenteraad van 16 mei 2022

Datum bekendmaking woensdag 18 mei 2022
Datum besluit maandag 16 mei 2022

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving Raad van Bestuur Imewo

De gemeenteraad neemt kennis van de halfjaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur van Imewo.

01.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving Raad van Bestuur IVM

De gemeenteraad neemt kennis van de halfjaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur van IVM.

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 25 april 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemene Financiering - Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 -kredietverschuiving 2 - deel stad

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – kredietverschuiving 2 - deel stad, vast.

03.02    Algemene Financiering - Delegatie gemeenteraad aan CBS - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2022 - Restauratie Stadhuis en Oeverpark

De bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen voor overheidsopdrachten wordt aangepast voor de projecten renovatie Stadhuis en Oeverpark voor het jaar 2022.

03.03    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Vervanging van een vertegenwoordiger in de politieraad

Mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, wordt geïnstalleerd als effectief lid van de politieraad van de meergemeentezone Meetjesland Centrum.

03.04    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Toerisme Oost-Vlaanderen - Voordracht kandidaat-bestuurder Raad van Bestuur

Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.

03.05    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IVM 8 juni 2022 - Goedkeuring agenda - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 8 juni 2022 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen.

03.06    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering Zefier 9 juni 2022 - Goedkeuring agenda

De gemeenteraad beslist om, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van de cvba Zefier van 9 juni 2022.

03.07    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IGS Westlede 14 juni 2022 - Goedkeuring agenda

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede van 14 juni 2022.

03.08    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering Veneco 14 juni 2022 - Goedkeuring agenda

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 14 juni 2022 worden goedgekeurd.

03.09    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering TMVW 17 juni 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVW ov van 17 juni 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

03.10    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Jaarvergadering TMVS 21 juni 2022 -Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 21 juni 2022 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

03.11    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene Vergadering IMEWO 24 juni 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 24 juni 2022.

03.12    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring rooilijn en wegenisdossier Oeverpark  OMV_2021168095

De gemeenteraad keurt de rooilijn en het wegenisdossier voor het Oeverpark(OMV_2021168095) goed.

03.13    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring aangepaste overeenkomst cameraproject IVM

De gemeenteraad verleent een gunstig advies voor de plaatsing van ‘tijdelijk’ vaste camera’s op niet-besloten plaatsen door de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland voor een geldigheidsduur tot en met 31 december 2025 en keurt het reglement over het gebruik van de ‘tijdelijke’ vaste camera’s op een niet-besloten plaats goed. Dit reglement treedt in werking vanaf heden tot en met 31 december 2025.

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Buitenlocaties voor de huwelijken

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.02    Algemeen Bestuur - Fietsboxen in de Garenstraat

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

04.03    Algemeen Bestuur - Openbare barbecues

Het voorstel van beslissing is verworpen.

04.04    Algemeen Bestuur - Participatie in stadsgebouwen

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Prikkelarm moment zomerkermis

05.02    Algemeen Bestuur - Toekomst van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen

05.03    Algemeen Bestuur - Openbare toiletten in stationsomgeving

05.04    Algemeen Bestuur - Aanpak winddiefstal

06        Einde van de zitting