Besluitenlijst gemeenteraad van 24 januari 2022

Datum bekendmaking vrijdag 28 januari 2022
Datum besluit maandag 24 januari 2022

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 13 januari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 13 januari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

Het verslag van de gemeenteraad van 20 december 2021 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 6 december 2021 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 6 december 2021 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten en annulatie recreatieve, culturele sportieve en folkloristische evenementen op het grondgebied van de stad.

04.02    Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 22 december 2021 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 22 december 2021 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten en annulatie recreatieve, culturele sportieve en folkloristische evenementen op het grondgebied van de stad.

04.03    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Sint-Antonius Balgerhoeke - meerjarenplanwijziging - goedkeuring

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanwijziging 2022-2025 van de kerkfabriek Sint-Antonius Balgerhoeke goed.

04.04    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Sint-Antonius Balgerhoeke - budgetwijziging 2021 - aktename

De gemeenteraad neemt akte van het budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Antonius Balgerhoeke, waarin de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 23 043,47 euro, met als aandeel voor het stadsbestuur Eeklo 13 491,95 euro.

04.05    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Sint-Antonius Balgerhoeke - budget 2022 - aktename

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Antonius Balgerhoeke.

04.06    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Sint-Vincentius Martelaar - budgetwijziging 2021/1 - aktename

De gemeenteraad neemt akte van het budgetwijziging 2021/1 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar, waarin de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 17 821,25 euro.

04.07    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Sint-Vincentius Martelaar - budget 2022 - aktename

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar.

04.08    Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen - budget 2022 - aktename

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen.

04.09    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Verkoop aan Imewo van stadsgrond in de Kerkesteestraat voor de bouw van een elektriciteitscabine

De raad stemt in met de verkoop door de stad aan Imewo, de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, van een perceeltje stadsgrond gelegen ter hoogte van de Roze / Vrombautstraat / Kerkesteestraat en keurt de overeenkomst voor de aankoop van een perceel grond goed. Het betreft het perceeltje stadsgrond met een gemeten oppervlakte van 26,87 m2, gelegen te Eeklo langs de Roze, gekend ten kadaster 1e afdeling sectie D, deel perceelnummer 67D.

04.10    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Grensonderzoek Raverschootstraat 66

De gemeenteraad gaat akkoord met het resultaat van het grensonderzoek van het perceel gelegen naast Raverschootstraat 66, kadastraal gekend als Eeklo, Afd. 2, Sectie E, 1554x3 en 1554w3 en keurt het opmetingsplan van Landmeters – Experten Gosseye van 2 juni 2021 goed.

04.11    Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Goedkeuring hemelwaterplan

De gemeenteraad keurt het hemelwaterplan goed.

04.12    Cultuur en Vrije Tijd - Sport - Aanpassing reglement van inwendige orde Sportpark

De gemeenteraad keurt het reglement van inwendige orde van het Sportpark goed.

04.13    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Bekken van de Brugse Polders - Aanduiding vertegenwoordiger bekkenbestuur

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen als effectief vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het Bekken van de Brugse Polders.

04.14    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Bekken van de Gentse Kanalen - Aanduiding vertegenwoordiger bekkenbestuur

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen als effectief vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het Bekken van de Gentse Kanalen.

04.15    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - CBE Leerpunt - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Worden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering van CBE Leerpunt vzw:
•           Meneer Christiaan De Schepper, wonende te 9900 Eeklo, Kerkesteestraat 25;
•           Meneer Koen Loete, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Boelare 7/6.

04.16    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Cevi NV - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 97, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi NV.

04.17    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - COMEET - Aanduiden vertegenwoordiger Raad van Bestuur

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 97, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als stemgerechtigde vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van COMEET.

04.18    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Kringwinkel Meetjesland vzw - Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 94, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Kringwinkel Meetjesland vzw.

04.19    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Watergroep CVBA.

04.20    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep - Aanduiding bestuurder in het Riopactcomité

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Marc Windey, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 111, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als bestuurder in het Riopactcomité van de Watergroep CVBA.

04.21    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Ethias - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Koen Loete, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Boelare 7/6, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Ethias.

04.22    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van IGS Westlede.

04.23    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Imewo - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De gemeenteraad beslist de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, AVS-straat 11, aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

04.24    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Imewo - Voordracht kandidaat-lid Regionaal Bestuurscomité Oost en Raad van Bestuur

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De gemeenteraad beslist de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Schuttershof 15, voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Oost van de opdrachthoudende vereniging, voor de periode van heden tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

04.25    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IVM - Aanduiding vertegenwoordigers algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Worden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering van IVM:

-      Mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 94.

-      Mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Louis Van Doornestraat 36.

-      De heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 42.

04.26    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IVM - Aanduiding bestuurder met stemrecht

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Filip Smet, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Schuttershof 15, wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van lVM.

04.27    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Logo Gezond+ - Voordracht bestuurder Raad van Bestuur

Artikel 4 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 94, wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van de vzw Logo Gezond+.

04.28    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - MBV - Aanduiding effectieve vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 20 mei 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 97, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen CVBA.

04.29    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - OVSG - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Louis Van Doornestraat 36, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OVSG vzw.

04.30    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Regionaal Landschap Meetjesland - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Filip Smet, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Schuttershof 15, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap Meetjesland.

04.31    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Samenwerking Voor Agrarisch Landschap vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Samenwerking Voor Agrarisch Landschap vzw.

04.32    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - Aanduiding vertegenwoordigers diverse overlegstructuren

De heer Filip Smet wordt aangeduid als bestuurlijk vertegenwoordiger voor de stuurgroep Meetjesland Klimaatgezond.

De heer Danny Plaetinck wordt aangeduid als bestuurlijk vertegenwoordiger voor IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) Meetjesland.

De heer Marc Windey wordt aangeduid als bestuurlijk vertegenwoordiger voor de vervoerregioraad.

04.33    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - Voordracht bestuurder raad van bestuur

Artikel 4 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 betreffende de voordracht van een kandidaat-bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van Veneco dv. wordt als volgt gewijzigd:
Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de bestuursperiode lopende tot en met 31-03-2023 en voor voordracht door de gemeente Destelbergen voorgesteld als kandidaat-deskundige voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2023 tot en met 31-03-2025:
De heer Danny Plaetinck, wonende te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 97.

04.34    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Volkskrediet De Toren - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Volkskrediet De Toren NV.

04.35    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - VVOG - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Filip Smet, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Schuttershof 15, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw.

04.36    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Waterschap Burggravenstroom - Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Waterschap Burggravenstroom.

04.37    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Wooncentrum Meetjesland -  Aanduiding vertegenwoordiger beheerscomité

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Aimé De Raedtstraat 4, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland.

04.38    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Zefier CVBA - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
De heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 42, die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering Zefier cvba.

05        Toegevoegde punten

05.01    Algemeen Bestuur - Voorstel van motie over de elektrificatie van de treinlijn Ronse-Eeklo (lijn 86 en lijn 58) en een verbetering van het aanbod

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

05.02    Algemeen Bestuur - Voorstel tot uitbreiding van de “Premie voor het aanleggen van een groendak” met een tussenkomst voor een stabiliteitsonderzoek

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.03    Algemeen Bestuur - COMEET - Aanduiding bestuurder met raadgevende stem

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Kerkstraat 16, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van COMEET.

05.04    Algemeen Bestuur - IVM – Aanduiding bestuurder met raadgevende stem

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Nicole De Munter, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 99, wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van lVM.

05.05    Algemeen Bestuur - Zonnedelen op sociale woningen

Het voorstel van beslissing is aangenomen.

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Energiedelen

06.02    Algemeen Bestuur - Cultuurcentrum De Herbakker, PV van opening verslagen van de renovatiewerken

06.03    Algemeen Bestuur - Voetbalterrein FCE Meetjesland: leugens of misverstanden?

06.04    Algemeen Bestuur - Stand van zaken budget en timing verbouwing CC de Herbakker

06.05    Algemeen Bestuur - Stand van zaken Paterskerksite

07        Algemeen Bestuur - GAS - Aanstelling van gemeentelijke GAS-vaststeller

08        Einde van de zitting