Besluitenlijst gemeenteraad van 7 juli 2021

Datum bekendmaking  dinsdag 13 juli 2021
Datum besluit  woensdag 7 juli 2021

OPENBARE ZITTING

Bekrachtiging burgemeestersbesluit 29 juni 2021 betreffende de organisatie van een fysieke
zitting van de gemeenteraad zonder publiek.


De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 29 juni 2021 betreffende de organisatie
van een fysieke gemeenteraadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via
livestream.

Bijkomende beleidsverklaring: wat gaat het Gollege van Burgemeester en Schepenen prioritair
van dossiers en projecten aanpakken na de verandering van de bestuursploeg?

Bevoegdheidsverdeling binnen het Gollege en wie neemt welke verantwoordelijkheid intercommunaal en naar hogere overheid?

Vertrouwensstemming van de Gemeenteraad naar de leden van het College
Het voorstel om dit bij hoogdringendheid ter stemming voor te leggen, wordt verworpen.

Naar top