Besluitenlijst OCMW-raad van 16 mei 2022

Datum bekendmaking woensdag 18 mei 2022
Datum besluit maandag 16 mei 2022

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01    Zorgen Opvang - Participatie en welzijn - Kennisgeving rapportage sociale activering

De OCMW-raad neemt kennis van de rapportage inzake sociale activering.

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 25 april 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Bonus leefloon Oekra├»ense vluchtelingen

Er wordt niet gestemd over dit agendapunt.

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Plan van aanpak verkoop sociale woningen

06        Einde van de zitting