Besluitenlijst OCMW-raad 18 oktober 2021

Datum bekendmaking  donderdag 21 oktober 2021
Datum besluit  maandag 18 oktober 2021

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 4 oktober 2021 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Zorg en Opvang - Welzijn - Psychologische hulpverlening - goedkeuring reglement en engagementsverklaring

De OCMW-raad keurt het reglement psychologische hulpverlening goed. De OCMW-raad gaat ook akkoord met het voorbeeld van de engagementsverklaring en geeft toestemming dit document als voorbeeld te gebruiken bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen om de zitdagen van psychologen te voorzien.

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting

Naar top