Besluitenlijst OCMW-raad van 21 februari 2022

Datum bekendmaking  dinsdag 1 maart 2022
Datum besluit  maandag 21 februari 2022

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11 februari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek

De OCMW-raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 11 februari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

02.01    Zorg en Opvang - Sociale dienst - Kennisname basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling

De OCMW-raad neemt kennis van de basisregistratie erkende instelling voor schuldbemiddeling van het OCMW Eeklo.

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 24 januari 2022 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Principieel akkoord voor concept vragenhalfuurtje in de OCMW-raad

De OCMW-raad gaat principieel akkoord met het concept van het vragenhalfuurtje voor de OCMW-raad.

04.02    Algemeen Bestuur - Politieke organen - Wijziging huishoudelijk reglement OCMW-raad

Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, laatst gewijzigd in zitting van 25 januari 2021, wordt gewijzigd.

04.03    Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid stad en OCMW Eeklo

De OCMW-raad keurt het informatieveiligheidsbeleid voor stad en OCMW Eeklo goed.

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06.01    Algemeen Bestuur - Evaluatie van de psychologische hulpverlening aan onze inwoners

06.02    Algemeen Bestuur - Middelengebruik energiefonds

07        Einde van de zitting

Naar top