Besluitenlijst OCMW-raad van 23 januari 2023

Datum bekendmaking donderdag 26 januari 2023
Datum besluit maandag 23 januari 2023

Publicatie als gelinkte open data

Inzage in of afschriften van besluiten

Wilt u inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kunt u dat op de volgende manieren aanvragen:

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Dan vindt u op de klachtenwebwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur de nodige informatie.

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 19 december 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting