Besluitenlijst OCMW-raad van 24 januari 2022

Datum bekendmaking  vrijdag 28 januari 2022
Datum besluit  maandag 24 januari 2022

 

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 13 januari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek

De OCMW-raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 13 januari 2022 betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 20 december 2021 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemeen Bestuur - Patrimonium - De Zuidkaai - Agentschap Integratie en Inburgering - Overname door Het Facilitair Bedrijf

De OCMW-raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst van huuroverdracht tussen OCMW Eeklo, Het Facilitair Bedrijf en Agentschap Integratie en Inburgering.

De overeenkomst van huuroverdracht wordt definitief bij de huurovereenkomst tussen OCMW Eeklo en Agentschap Integratie en Inburgering gevoegd.

04.02    Zorg en Opvang - Welzijn - Actualisatie referentienorm

De OCMW-raad gaat akkoord met de actualisatie van de referentienorm, zijnde de indexering van forfaitaire bedragen, aanpassing naar huidige kosten zoals zorgverzekering.

04.03    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - LAC Gas en Elektriciteit - Aanduiding effectieve vertegenwoordiger Lokale Adviescommissie

Artikel 1 van de OCMW-raadsbeslissing van 18 februari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Rita Gysels, lid van het bijzonder comité sociale dienst, wonende te 9900 Eeklo, Weversstraat 14, wordt aangeduid als vertegenwoordiger binnen de Lokale Adviescommissie gas en elektriciteit.

04.04    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Logo Gezond+ - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

Artikel 1 van de OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Mevrouw Rita De Coninck, OCMW-raadslid, wonende te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 94, wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger binnen de algemene vergadering van vzw Logo Gezond+.

04.05    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Welzijnsband Meetjesland - Aanduiding vertegenwoordigers algemene vergadering

Artikel 1 van de OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:
Volgende OCMW-raadsleden worden aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Welzijnsband Meetjesland:

  • De heer Michel De Sutter, wonende te 9900 Eeklo, Gravin Johannalaan 16.
  • Mevrouw Sandra Coremans, wonende te 9900 Eeklo, Kerkstraat 43.
  • De heer Danny Smessaert, wonende te 9900 Eeklo, Raamstraat 3.
  • Mevrouw Rita De Coninck, wonende te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 94.

05        Toegevoegde punten

05.01    Algemeen Bestuur - Aankoop van zelftesten Covid 19 en deze gratis via het Sociaal huis (OCMW) te beschikking stellen

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05.02    Algemeen Bestuur - Zelftest voor kwetsbare mensen

Het voorstel van beslissing is verworpen.

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

07        Einde van de zitting

 

Naar top