Besluitenlijst OCMW-raad van 27 november 2023

Datum bekendmaking  dinsdag 28 november 2023
Datum besluit  maandag 27 november 2023

01        Mededelingen aan de OCMW-raad

02        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 23 oktober 2023 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring ontwerp nieuwe samenwerkingsovereenkomst Eeklo-Energiehuis Veneco

De OCMW-raad hecht zijn goedkeuring aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis Veneco en het lokaal bestuur Eeklo.

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

06        Einde van de zitting

Naar top