Besluitenlijst OCMW-raad van 28 maart 2022

Datum bekendmaking dinsdag 5 april 2022
Datum besluit maandag 28 maart 2022
  • 01 Mededelingen aan de OCMW-raad

 

  • 02 Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 21 februari 2022 wordt goedgekeurd.

03        Overige punten

 

03.01    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding van vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Welzijnsband Meetjesland

Artikel 1 van de OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Volgende OCMW-raadsleden worden aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Welzijnsband Meetjesland:

  • De heer Rudi Desmet, wonende te 9900 Eeklo, Aimé De Raedtstraat 4.
    • Mevrouw Sandra Coremans, wonende te 9900 Eeklo, Kerkstraat 43.
    •           Mevrouw Rita De Coninck, wonende te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 94.
    •           De heer Christophe De Waele, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18.

03.02    Zorg en Opvang - Welzijn - Principieel akkoord samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling persoonsgegevens tussen kernactoren inzake Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

De OCMW-raad gaat principieel akkoord met de samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van persoonsgegevens tussen kernactoren inzake Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

04        Toegevoegde punten

04.01    Algemeen Bestuur - Kandidatuur Stad Eeklo voor oprichting nooddorp

Het voorstel van beslissing is verworpen.

05        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

05.01    Algemeen Bestuur - Opvang Oekraïense vluchtelingen

05.02     Algemeen Bestuur - Uitbreiding sociale dienstverlening voor opvang Oekraïense vluchtelingen

05.03    Algemeen Bestuur - Dank aan Eeklonaren en stadsmedewerkers voor opvang Oekraïense vluchtelingen

05.04    Algemeen Bestuur - Opvang Oekraïense vluchtelingen

06        Einde van de zitting