Besluitenlijst OCMW-raad van 29 november 2021

Datum bekendmaking maandag 6 december 2021
Datum besluit maandag 29 november 2021

01        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 18 november 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

De OCMW-raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 18 november 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

02        Mededelingen aan de OCMW-raad

03        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 18 oktober 2021 wordt goedgekeurd.

04        Overige punten

04.01    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Audio - wijziging samenstelling plaatselijk auditcomité

De OCMW-raad bepaalt de samenstelling van het plaatselijk auditcomité als volgt:

-Burgemeester/voorzitter vast bureau: de heer Luc Vandevelde
-Algemeen directeur: mevrouw Meike Van Grembergen
-Financieel directeur: de heer Filip Van der Heyden
-Voorzitter gemeente- en OCMW-raad: mevrouw Nicole De Munter
-Vertegenwoordiger vanuit de minderheidsfracties: de heer Jonas Deilgat
-Effectief vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Audio lokale besturen: de heer Michel De Sutter
-Stafmedewerker procesbeheer

04.02    Zorg en Opvang - Welzijn - Solidarisering nachtopvang Gent

De OCMW-raad keurt het samenwerkingsakkoord nachtopvang Gent goed en mandateert het vast bureau tot ondertekening van de documenten.

05        Toegevoegde punten

06        Actuele vragen van OCMW-raadsleden

07        Einde van de zitting