Besluitenlijst OCMW-raad van 4 oktober 2021

Datum bekendmaking maandag 11 oktober 2021
Datum besluit maandag 4 oktober 2021

01        Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

Het verslag van de OCMW-raad van 20 september 2021 wordt goedgekeurd.

02        Algemeen Bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 22 september 2021 betreffende de organisatie van de gemeente- en OCMW-raadszitting van 4 oktober 2021

De OCMW-raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 22 september 2021 betreffende de organisatie van de gemeente- en OCMW-raadszitting van 4 oktober 2021.

03        Algemeen Bestuur - Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de samenstelling van het vast bureau met de aangewezen-burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast bureau, met overeenkomstige rangorde.

04        Einde van de zitting