Besluitenlijst vast bureau van 1 december 2020

Datum bekendmaking  donderdag 10 december 2020
Datum besluit  dinsdag 1 december 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslagen zitting vast bureau 13, 17 & 24 november 2020

Het verslag van de zitting van het vast bureau van dinsdag 13, 17 & 24 september 2020 wordt goedgekeurd.

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01    Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02    Algemene Financiering - Mandaten

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/546.

03 Te bespreken punten

03.01    Zorg en Opvang - Welzijnscampus De Zuidkaai – Huurovereenkomst met Kompas vzw

Het vast bureau keurt de gebruikersovereenkomst goed tussen het bestuur van het OCMW Eeklo en KOMPAS VZW voor een periode van 1 maand, ingaande op 1 december 2020 tot en met 31 december 2020.

03.02    Zorg en Opvang - Welzijnscampus De Zuidkaai – Huurovereenkomst met Agentschap Integratie & Inburgering

Het vast bureau keurt de gebruikersovereenkomst goed tussen het bestuur van het OCMW Eeklo en Agentschap Integratie & Inburgering, voor een periode van 1 maand, ingaande op 1 december 2020 tot en met 31 december 2020.

03.03    Zorg en Opvang - Welzijnscampus De Zuidkaai – Huurovereenkomst met VOKANS

Het vast bureau keurt de gebruikersovereenkomst goed tussen het bestuur van het OCMW Eeklo en VOKANS vzw voor een periode van 1 maande, ingaande op 1 december 2020 tot en met 31 december 2020.

03.04    Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda OCMW-raad 14 december 2020

In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het vast bureau aan de voorzitter van de OCMW-raad om om de agenda van OCMW-raad van maandag 14 december 2020 te bezorgen aan de raadsleden.

03.05    Algemeen Bestuur - Dossiers OCMW-raad 14 december 2020

03.05.01         Algemeen Bestuur - Algemene Financiering - Delegatie van de raad aan vast bureau - bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2021

Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad van 14 december 2020. 

Naar top