Besluitenlijst vast bureau van 13 november 2020

Datum bekendmaking  donderdag 26 november 2020
Datum besluit  vrijdag 13 november 2020

01        Personeel

01.01 Algemeen Bestuur - OCMW-personeel - Kennisgeving tijdelijke werkloosheid

Het vast bureau neemt kennis van de voorgestelde regeling waarbij personeelsleden in (gedeeltelijke) tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst. 

Naar top