Besluitenlijst vast bureau van 15 december 2020

Datum bekendmaking  donderdag 24 december 2020
Datum besluit  dinsdag 15 december 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau 8 december 2020

Het verslag van de zitting van het vast bureau van dinsdag 8 december 2020 wordt goedgekeurd.

01.02    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Uitbesteden dakwerken  ter ondersteuning van de dienst gebouwenbeheer - GUNNING

Het vast bureau gaat akkoord om de uitbesteding van diverse dakwerken te gunnen aan Dalena BVBA, Koning Alberstraat 25 te 9900 Eeklo.

01.03    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Uitbesteden van werken aan HVAC ter ondersteuning van de dienst gebouwenbeheer - GUNNING

Het vast bureau gaat akkoord om de uitbesteding van van de werken aan de HVAC te gunnen aan Vesk, Schuttershof 24 te 9900 Eeklo.

01.04    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Aanstellen van elektricien ter ondersteuning van de dienst gebouwenbeheer - GUNNING

Het vast bureau gaat akkoord om de aanstelling van een elektricien te gunnen aan Ginneberge B & B VOF, Sint-Laureinsesteenweg 3 te 9900 Eeklo.

01.05    Algemeen Bestuur - Gebouwen - Huren en ledigen van afvalcontainers t.b.v. Stadsgebouwen Eeklo - GUNNING

Het vast bureau gaat akkoord om het huren en ledigen van afvalcontainers t.b.v. de stadsgebouwen te gunnen aan Vanheede Environmental Logistics, Dullaardstraat 11 te 8940 Geluwe (Wervik).

02        Bestelaanvragen en mandaten

02.01    Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02    Algemene Financiering - Mandaten

Het vast bureau stelt de rekening betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/583.

04        Kleine beslissingen

05        Te bespreken punten

06        Kennisgevingen

07        Rondvraag en kennisdeling

08        Einde van de zitting 

Naar top