Besluitenlijst vast bureau van 17 november 2020

Datum bekendmaking  donderdag 26 november 2020
Datum besluit  dinsdag 17 november 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur -Goedkeuring verslag zitting vast bureau 10 november 2020

Het verslag van de zitting van het vast bureau van dinsdag 10 november 2020 wordt goedgekeurd.

01.02 Mobiliteit - Wegen - Aankoop dienstfietsen stadskantoor en OCMW - GUNNING

Het vast bureau gaat akkoord om over te gaan tot de aankoop van 4 stadsfietsen bij Fietsen De Muycnk, Burg. L. Pussemierstraat 153 te 9900 Eeklo en voor de aankoop van 4 e-bikes bij Alain sportshop, Stationsstraat 28 te 9900 Eeklo.

 

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/514.

 

03 Te bespreken punten

03.01 Zorg en Opvang - Welzijn - Aanpassing voorstel besteding middelen Covid 19 subsidie

Het vast bureau neemt kennis van de federale subsidie voor het verstrekken van individuele steunen en wenst dat de toelage gebruikt wordt voor tussenkomsten in de voorziene 8 sectoren.

03.02 Algemeen Bestuur - Patrimonium - Levering van elektriciteit

Het vast bureau wenst voor de levering van elektriciteit een overeenkomst te sluiten met het VEB (Vlaams Energiebedrijf). 

Naar top