Besluitenlijst vast bureau van 20 december 2019

Datum bekendmaking  woensdag 8 januari 2020
Datum besluit  vrijdag 20 december 2019

01 Routinebeslissingen

01.02 Algemeen Bestuur - Gebouwen - Balie OCMW Goedkeuring gunning – aanpassing gunningsverslag.

Het Vast Bureau gaat akkoord om de voorgestelde wijzigingen te voorzien.

Naar top