Besluitenlijst vast bureau van 22 december 2020

Datum bekendmaking  donderdag 7 januari 2021
Datum besluit  dinsdag 22 december 2020

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau 15 december 2020

Het verslag van de zitting van het vast bureau van dinsdag 15 december 2020 wordt goedgekeurd.

02        Bestelaanvragen en mandaten

02.01    Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02    Algemene Financiering - Mandaten

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/592.

03        Kleine beslissingen

03.01    Zorg en Opvang - Sociale Activering - Extra bijeenkomsten vrouwelijk schoon

Het vast bureau gaat principieel akkoord met het organiseren van de drie extra bijeenkomsten, maar wenst dat eerst het advies van de ambtenaar noodplanning wordt ingewonnen.

04        Te bespreken punten

05        Kennisgevingen

06        Rondvraag en kennisdeling

07        Einde van de zitting

Naar top