Besluitenlijst vast bureau van 22 oktober 2019

Datum bekendmaking  donderdag 7 november 2019
Datum besluit  dinsdag 22 oktober 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 15 oktober 2019.

Het verslag van de vergadering van het vast bureau van 15 oktober 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02 Aanrekeningen

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de aanrekeningslijst O/2019/507.

03 Kleine beslissingen

04 Te bespreken punten

04.01 Algemeen Bestuur - Facility - Indienen subsidiedossier ‘Overal stroomversnellers’

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om het gebouw Athene ter beschikking te stellen voor de plaatsing van de PV-installatie, alsook om de laadpaal en deelwagen er te plaatsen.

05 Kennisgevingen

06 Rondvraag en kennisdeling

07 Personeel

08 Einde van de zitting

Naar top