Besluitenlijst vast bureau van 24 november 2020

Datum bekendmaking  woensdag 2 december 2020
Datum besluit  dinsdag 24 november 2020

01 Bestelaanvragen en mandaten

01.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

01.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/523.

02 Te bespreken punten

02.01 Algemeen Bestuur - OCMW-personeel - Attentiebeleid personeel - Voorstel besteding budgetten geannuleerde activiteiten en algemeen budget

Het vast bureau gaat niet akkoord met het voorstel van de werkgroep om éénmalig een geschenk aan te bieden aan de medewerkers ter vervanging van de personeelsbarbecue 2020 en de nieuwjaarsreceptie 2021 en gaat niet akkoord met het voorzien van een budget van 5 euro per medewerker op jaarbasis dat door de leidinggevenden vrij kan worden besteed voor de aankoop van een traktatie, attentie voor de medewerkers; ook niet met het organiseren van dergelijk initiatief op éénzelfde dag. Het vast bureau wenst spontaan kleinere initiatieven doorheen het jaar te organiseren.

02.02 Algemeen Bestuur - Dossiers OCMW-raad 14 december 2020

02.02.01 Zorg en Opvang - Welzijn - Aanpassing Reglement Noodwoningen

Dit dossier wordt er goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad van 14 december 2020. 

Naar top