Besluitenlijst vast bureau van 26 november 2019

Datum bekendmaking  vrijdag 6 december 2019
Datum besluit  dinsdag 26 november 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Goedkeuring verslagen zittingen vast bureau 14 en 19 november 2019.

De verslagen van de zittingen van het vast bureau van 14 en 19 november 2019 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

01.02 Welzijn - OCMW - Zuidkaai - omgevingsaanleg – GLV

Het vast bureau keurt het bestek B107-2019 opgesteld door de stedelijke aankoopdienst betreffende "De Zuidkaai - omgevingsaanleg" goed.

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02 Mandaten

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2019/570.

03 Kleine beslissingen

04 Te bespreken punten

04.01 Welzijn - Lokaal Sociaal Beleid - Geïntegreerd Breed Onthaal in het Meerjarenplan

Dit dossier zal voorgelegd worden aan de OCMW-raad van maandag 16 december 2019.

05 Kennisgevingen

06 Rondvraag en kennisdeling

07 Personeel

08 Einde van de zitting

Naar top