Besluitenlijst vast bureau van 3 december 2019

Datum bekendmaking  donderdag 12 december 2019
Datum besluit  dinsdag 3 december 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Goedkeuring verslag zitting vast bureau 26 november 2019.

Het verslag van de zitting van het vast bureau van dinsdag 26 november 2019 werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Mandaten

De mandaten gehecht aan mandatenlijst O/2019/586 worden betaalbaar gesteld.

03 Kleine beslissingen

04 Te bespreken punten

04.01 Welzijn - Overeenkomst Wijkcentrum De Kring - Overeenkomst Wijkcentrum de Kring: algemeen en brugfiguur

Het vast bureau geeft opdracht dit dossier voor te bereiden voor de OCMW-raad van maandag 16 december 2019.

04.02 Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda OCMW-raad 16 december 2019

In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het vast bureau de voorzitter van de OCMW-raad om de agenda van OCMW-raad van maandag 16 december 2019 te bezorgen aan de raadsleden.

05 Kennisgevingen

06 Rondvraag en kennisdeling

07 Personeel

08 Einde van de zitting

Naar top