Besluitenlijst vast bureau van 6 november 2019

Datum bekendmaking  donderdag 21 november 2019
Datum besluit  woensdag 6 november 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau 22 oktober 2019.

Het verslag van de vergadering van dinsdag 22 oktober 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

01.02 Welzijn - OCMW - Verhuis OCMW naar Welzijncampus De Zuidkaai - Goedkeuring gunning

01.03 Welzijn - OCMW - Balie OCMW Goedkeuring gunning

Het college keurt aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 oktober 2019 voor de opdracht "Barcelona Balie" goed. De opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding: Forest +.

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019/A4.2.1.6/0909-00/230000/OCMW/RVMW/IE-ZDK (actie: De Zuidkaai-infrastructuur wordt verder uitgewerkt tot de beoogde Welzijnscampus is gerealiseerd).

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Bestelaanvragen

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02 Mandaten

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan mandatenlijst  O/2019/528.

03 Kleine beslissingen

03.01 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Procedure voor diefstal of verlies

04 Te bespreken punten

04.01 Welzijn - Sociale Dienst - software pakket van Sierra en winsoc 1.0 naar Sierra 2.0

Het vast bureau gaat akkoord met de overstap naar Sierra 2.0 voor de sociale dienst.

04.02 Algemeen Bestuur - Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad - aanpassing

Het vast bureau wenst dat dit dossier wordt voorbereid voor de OCMW-raad van 18 november 2019.

04.03 Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda OCMW-raad 18 november 2019

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpagenda van de OCMW-raad van 18 november 2019.

05 Kennisgevingen

06 Rondvraag en kennisdeling

07 Personeel

08 Einde van de zitting

Naar top