Besluitenlijst vast bureau van 7 januari 2020

Datum bekendmaking  donderdag 16 januari 2020
Datum besluit  maandag 7 januari 2019

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau 20 december 2019.

Het verslag van de zitting van vrijdag 20 december 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

01.02 Algemeen Bestuur - Gebouwen - OCMW - schilderen bestaande PVC-ramen voorgevel - GLV

Het vast bureau stemt niet in met de uitvoering van de overheidsopdracht “OCMW – schilderen bestaande PVC-ramen voorgevel”. Het bestek wordt niet goedgekeurd.

02 Te bespreken punten

02.01 Welzijn - Sociale Dienst - bedeling groenten/fruit  en crisiskaarten

Artikel 1

Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel dat het wijkcentrum zelf de bestellingen en betalingen voor de bedeling van groeten en fruit op zich zal nemen, dit binnen het bestaande budget.
Artikel 2

Het vast bureau gaat akkoord met de bestendiging van het reeds bestaande reglement van de crisiskaarten

03 Kennisgevingen

03.01 Welzijn - Sociale Dienst - visie op uitvoeren van budgethulpverlening

Het vast bureau neemt kennis van de werkwijze binnen het team budgethulpverlening. 

Naar top