Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 18 juli 2019

SCHEPENCOLLEGE

 

donderdag 18 juli 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

 

02 Omgeving

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering - Mandaten

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Vrije Tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg - VZW Bakfiets - vraag extra promo voor Herbakkersfestival.

Er dienen afspraken te worden gemaakt met de ACME wat de plaatsing van het bord betreft.

 

05 Te bespreken punten

 

05.01 Algemeen Bestuur - Deontologie en Integriteit - Aanduiding raadsman juridische adviesverlening

 

06 Kennisgevingen

 

07 Rondvraag en kennisdeling

 

08 Personeel

 

08.01 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - Algemeen bestuur – personeel – aangepaste arbeidstijdregeling in kader van het hitteplan

 

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken