Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2019 - Gepubliceerd op 7 februari 2019

Het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2019 - Gepubliceerd op 7 februari 2019

 

 

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2019.

Het verslag van de vergadering van 22 januari 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - Afbraak AZ Alma - VS8 - Sloop- en conserveringswerken en asbestverwijdering van een deel van het gebouwencomplex Hartwijksite

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 8 van Aclagro, voor de opdracht  Sloop- en conserveringswerken en asbestverwijdering van een deel van het gebouwencomplex Hartwijksite

 

01.03 Wonen, Leven & Ondernemen - Groenonderhoud - Duurzaam en ecologisch groenonderhoud - Project Sociale Economie - 2019 e.v - Goedkeuring gunning

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Pro Natura Sociale Werkplaats vzw,

 

01.04 Vrije Tijd - Evenementen - 100-dagen (1/03/209) stoet : politiereglement

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van de 100-dagen stoet op 1 maart 2019 wordt goedgekeurd, mits naleving van het advies van de politie van 17 december 2018.

 

01.05 Vrije Tijd - Evenementen - Walking Winter BBQ (2/02/2019): politiereglement

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van de Walking Winter BBQ op 2 februari 2019 wordt goedgekeurd, onder de voorwaarden van het advies van de politie van 17 januari 2019

 

01.06 Vrije Tijd - Bibliotheek - leveren van boeken, strips en audiovisuele materialen

De opdracht  levering van boeken, strips en audiovisuele materialen aan de bibliotheek  wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde voor:

Perceel 1 (Oorspronkelijk Nederlandstalige, in het Nederlands vertaalde en anderstalige gedrukte fictie en niet-fictie voor volwassenen) en perceel 2 (Oorspronkelijk Nederlandstalige, in het Nederlands vertaalde en anderstalige gedrukte fictie en niet-fictie voor jongeren)  aan MEDIO BVBA,

Perceel 3 (Gedrukte Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde strips) aan DE POORT

Perceel 4 (Audiovisuele materialen (dvd s)) aan Muziek-Al

 

01.07 Vrije Tijd - Evenementen - Afwijking geluidsnormen: Lekker Diep (vrijdag 15 februari 2019)

Het college verleent een afwijking van de geluidsnormen van besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 voor Diep Open Air dat doorgaat op vrijdag 23 november 2018 in de gebouwen van Parket Wulfaert.

 

01.08 Vrije Tijd - Evenementen - Afwijking geluidsnormen: 100-dagen ontbijt en optocht (1/03/2019)

Het college van burgemeester en schepenen verleent een afwijking van de geluidsnormen van besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 voor 100 dagen ontbijt en optocht die doorgaan op vrijdag 1 maart 2019.

 

02 Omgeving

 

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verkoop/splitsing onroerend goed Euerardstraat 58-1

Gunstig advies wordt verleend aan de aanvraag van notariskantoor De Jaeger-De Jaeger van 18 januari 2019 van een magazijn, op en met grond en aanhorigheden, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie D, nummer 1055V4 met een oppervlakte van 482m², nu gekend als sectie D, nummer 1055Y4.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - art. 5.2.2 verkoop / splitsing onroerend goed Nijverheidskaai 5

Het college verleent gunstig advies aan de vraag van 17 januari 2019 van notaris Van der Auwermeulen tot het splitsen van een nijverheidsgebouw, op en met grond, gelegen te Eeklo, Nijverheidskaai 5, kadastraal gekend 2e afdeling, sectie F, nummer 524V3 met een oppervlakte van 55a 10ca in eigendom van de bvba Meetjeslands Straalbedrijf.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure omgevingsvergunning - Taptoe Invest - Raverschootstraat 292A

Het college handhaaft zijn standpunt van 27 november 2018 waarbij de vergunning voor het wijzigen van de functie van het gebouwdeel fase II van kantoor naar handel wordt geweigerd.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning -Hestia - H. Grafstraat 2 / Molenstraat 230

Het college verleent vergunning aan bvba Hestia voor het bouwen van een meergezinswoning met 25 eenheden en een ondergrondse parkeergarage.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Van Kerckvoorde - Magermansdreef 1

Het college verleent vergunning aan Peter Van Kerckvoorde voor het vervangen van de bestaande buitengevel door gevelisolatie en een nieuwe buitengevel.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Mandeweegsken 3 - Dobbelaere

Het college verleent vergunning aan de heer Dobbelaere Franky voor het uitbreiden van een ééngezinswoning.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning - De Guesquière - Peperstraat 113+

De aanvraag ingediend door de heer De Guesquière Luc voor het herbouwen van een loods wordt geweigerd.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten 2018/254 en 2019/15.

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Algemeen Bestuur - Handicap International - vraag toelating fondsenwerving

Het college verleent toelating aan vzw Handicap International voor voeren van een wervingsactie in onze stad in 2019

 

04.02 Algemeen Bestuur - Algemeen Bestuur - Vraag gebruik pupiter Friends of Comedy

Het college van burgemeester en schepenen zal uitzonderlijk een pupiter van de stad uitlenen aan Friends of Comedy voor gebruik tijdens hun show "Stemproblemen" op 2 maart 2019.


04.03 Algemeen Bestuur - Facility - Onderhoudscontract schuifdeur stadhuis

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om een jaarlijks onderhoudscontract af te sluiten met Dormakaba.

 

04.05 Algemeen Bestuur - Facility - Permanentie recyclagepark op zaterdag

Het college van burgemeester en schepenen gaat er principieel mee akkoord dat het recyclagepark geopend blijft en dat er toegang wordt verschaft aan de inwoners zonder registratie, indien het registratiesysteem wegens technische problemen niet werkt.

 

04.06 Mobiliteit & Werken - Fietspunt jaarverslag 2018 - Fietspunt jaarverslag 2018

Het college neemt kennis van dit jaarverslag.


04.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Verlenging subsidie energiebesparende maatregelen

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de milieudienst om de subsidies voor energiebesparende maatregelen te verlengen

 

04.08 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Verlenging subsidie hemelwaterinstallatie en infiltratie

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de milieudienst om de subsidies voor groendaken en hemelwaterinstallaties te verlengen.

 

04.09 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Plaatsen beachvlag - Stevens tegelwerken, Boelare 116

Het college verleent enkel toelating om een beachvlag te plaatsen bij speciale acties (opendeurdagen). Hiervoor dient telkens een aanvraag te gebeuren.

 

04.10 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken en Evenementen en Toerisme - gebruik ceremonieplein

Het college stelt het ceremonieplein ter beschikking na huwelijksplechtigheden voor het geven van kleine recepties (hapjes/drankje) van max. 1 uur, indien het bruidspaar dit aanvraagt. Foodtruks en tentjes zijn niet toegelaten.

 

04.11 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag doortocht TC Houtland Ertvelde - doortocht

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst Evenementen om de doortocht van TC Houtland Ertvelde op zaterdag 9 maart 2019 te laten passeren.

Er wordt eveneens toelating verleend voor het ophangen van de pijltjes ten behoeve van de deelnemers, mits zij de verkeerszichtbaarheid van de andere weggebruikers niet hinderen.

 

04.12 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag koekenverkoop ACME op 23 februari 2019 ingang Sportpark

Het college verleent toelating aan de vzw ACME kern Eeklo om  onder de luifel van het sportpark- een verkoopstand te voorzien op zaterdag 23 februari 2019 van 9.00 uur  s morgens, ter gelegenheid van een koekenverkoop

 

04.13 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag gebruik evenementenhal: herfstrit ten voordele van de Vlaamse Vereniging Autisme

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de organisatie van de HERFSTRIT voor motorrijders ten voordele van de Vlaamse Vereniging Autisme (V.V.A.) om de evenementenhal en het materiaal te ontlenen volgens de tarieven bepaald in het retributiereglement.

De vraag tot gebruik van de parking dient verder onderzocht te worden en met advies van de politie opnieuw aan het college te worden voorgelegd.

 

04.14 Vrije Tijd - UiTPAS - uitbetaling verenigingen UiTPAS december 2018

Het college van burgemeester en schepenen beslist  de verrekeningen voor de UitPAS met kansentarief ten voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand december 2018 uit te voeren

 

05 Te bespreken punten

 

05.01 Algemeen Bestuur - AVS livestreaming gemeenteraad.

Het college gaat principieel akkoord met het pilootproject van AVS m.b.t. live-streaming van de gemeenteraad voor het jaar 2019. Een evaluatie dient te worden gemaakt in september 2019.

Het college wenst evenwel dat er een voorstel van sluitend contract wordt voorgelegd.

 

05.02 Algemeen Bestuur - Facility - Energiemeters dienstencentrum Zonneheem

 

05.03 Mobiliteit & Werken - elektrische laadpalen en betalend parkeren - Elektrische laadpaal in betalende zone

Het college beslist de huidige situatie te behouden.

 

05.04 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Leegstaande bedrijfsgebouwen - Lilan - vraag tot verzoening

Het college beslist dat de belasting verschuldigd blijft en de openstaande bedragen dienen te worden vereffend.

 

05.05 Vrije Tijd - sport - Sportclub Boezjeern - vraag gratis gebruik sportinfrastructuur

Het college gaat niet in op der vraag van vzw Sportclub Boezjeern om gratis gebruik te maken van de sportinfrastructuur, het materiaal van het sportpark en gratis sportinitiatie te krijgen van de monitoren van de sportdienst.

 

05.06 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag steun - Omloop van de Slagvelden

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de organisatie van Omloop der Slagvelden om te kunnen rekenen op steun.

 

05.07 Vrije Tijd - Evenementen - Ruitertornooi LRV De Hoornruiters

 

06 Kennisgevingen

 

06.01 Algemeen Bestuur - inkanteling stad - OCMW - 'foto's' ondersteunende diensten - verschillen stad - OCMW

Het college neemt hier kennis van.

 

06.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - Voortijdige beëindiging grafconcessie Stedelijke begraafplaats Eeklo (oud gedeelte) wegel BH nr. 1/Z

Het college van burgemeester en schepenen neemt nota van de aanplakking van de voortijdige beëindiging van het graf gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte) kruiswegel BH nummer 1/Z.

 

06.03 Vrije Tijd - Evenementen - Verslag Evenementencel 10/01/2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evenementencel en bijhorende kalender. Het college heeft geen opmerkingen.

 

06.04 Vrije Tijd - Jeugd - Projectoproep voor subsidies onderwijsprojecten

Het college neemt kennis van de projectoproep en van het feit dat het College O.-L.-Vr.-Ten Doorn een project zal indienen. Ze vragen hiervoor een tussenkomst van de stad. Dit wordt door het college goedgekeurd.

 

07 Rondvraag en kennisdeling

 

08 Personeel

 

09 Algemeen Bestuur - Rechtzaken - Aanstelling raadsheer


10 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken