Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2019

 

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Goedkeuring verslagen vergadering van 18,20 en 27 december 2018.

De verslagen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 18, 20 en 27 december 2018 worden geoedgekeurd, mits een kleine aanpassing aan het verslag van 27 december 2018.

 

01.02 Algemeen Bestuur - Gebouwenbeheer - Sloop- en conserveringswerken AZ Alma_VS 7

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 7.

 

01.03 Vrije Tijd - Evenementen - Tijdelijk politiereglement voor Lekker Diep op 15 februari 2019

Het tijdelijk politiereglement uitgevaardigd naar aanleiding van de afterwork party "Lekker Diep" op 15 februari 2019 wordt goedgekeurd, mits naleving van de voorwaarden opgelegd in het advies van de politie van 6 december 2018.

 

02 Omgeving

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen

De voorgelegde bestelaanvragen worden goedgekeurd.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Algemeen Bestuur - diverse organisaties - vraag toelating wervingsactie

Het college verleent toelating aan diverse organisaties voor het voeren van wervingsacties in 2019.

Deze toelating geldt ook voor andere organisaties dan hierboven vermeld, mits zij hiervoor eveneens een aanvraag indienen.


04.02 Algemeen Bestuur - SVPP - Programma week tegen het pesten

Toelating wordt verleend aan de preventiedienst en de jeugddienst om het voorlopig programma voor de week tegen het pesten verder uitwerken.

 

04.03 Mobiliteit & Werken - Welzijn - voorbehouden parkeerplaats personen met beperking - verlenging

 

04.04 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - kosten aangetekende zending

De kosten voor het versturen van aangetekende zendingen door de dienst burgerzaken zullen worden doorgerekend aan de betrokken burger.

Deze aanpassing zal ter goedkeuring aan een volgende gemeenteraad worden voorgelegd.


04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - begraafplaatsen - niet-geconcedeerde graven met einddatum in 2017 - ontruiming niet-geconcedeerde percelen

Er mag tot ontruiming worden overgegaan van de niet-geconcedeerde percelen waarvoor geen omvorming tot een concessie werd aangevraagd

 

06 Kennisgevingen

 

06.01 Mobiliteit & Werken - vergunning  exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - wijziging.

Het college neemt er kennis van dat de houder van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen de vergunning heeft ingeleverd.

 

06.02 Vrije Tijd - Evenementen - Verslag evenementencel 10 december 2018

en bijhorende kalender. Het college wenst dat in de toekomst duurzaamheidscriteria worden opgelegd bij de organisatie van een evenement.

 

07 Rondvraag en kennisdeling

 

08 Personeel

 

08.12 Mobiliteit & Werken - problematiek elektrische parkeren

 

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken