Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / De Zuidkaai

De Zuidkaai

Zuidkaai logo
In november 2003 werd het OCMW eigenaar van het vroegere scholencomplex Sint Theresia - Onze Lieve Vrouw Ten Doorn gelegen in de Zuidmoerstraat 136 en het aansluitende Gildehuis in de Kaaistraat 32 met de aanpalende woning Kaaistraat 34 te Eeklo. Bedoeling was om deze site geleidelijk aan om te vormen naar een heuse welzijnscampus voor Eeklo. De site kreeg de naam 'De Zuidkaai'.

In 2008 kocht het OCMW tevens de aanpalende site van het Beukenhof aan. Dit bood op termijn nieuwe mogelijkheden voor o.a. een betere toegankelijkheid van de site, het oplossen van het parkeerprobleem voor de gebruikers van de Zuidkaai en het integreren van het OCMW in de welzijnscampus De Zuidkaai.

Binnen het Huis van het Kind Eeklo is gekozen om met verschillende partners op de Zuidkaai een samenwerkingsverband op te zetten waarbij OCMW Eeklo de trekkersrol opneemt.

 

De gebouwen op welzijnscampus De Zuidkaai worden één na één opgeknapt en kregen een zuiderse naam: 

Gebouw Athene 

Dit gebouw wordt momenteel helemaal gerenoveerd om in de loop van 2019 plaats te bieden aan de OCMW-medewerkers die dan verhuizen uit de Visstraat.


Corridor

De corridor is het nieuwe gebouw tussen gebouw Athene en gebouw Barcelona. Momenteel zitten de medewerkers Lokaal Sociaal Beleid in dit gebouw. Dit gaan onder meer over medewerkers van projecten zoals “Het Jonge Kind... Eeklo schakelt naar de toekomst!”, “Jongerenwelzijn en –participatie” en “Katrol Meetjesland”. Daarnaast vind je er ook de stafmedewerker Diversiteit, Integratie, Gelijke Kansen en Gezondheid en de coördinator Lokaal Sociaal Beleid terug.

Na de verhuis van het OCMW naar de Welzijnscampus zal de Corridor gebruikt worden als gespreksruimte voor de diensten aanwezig op de Welzijnscampus.

 

Gebouw Barcelona

Je vindt er o.a. de centrale onthaalbalie voor de Welzijnscampus De Zuidkaai. Verschillende sociale diensten zijn gehuisvest in dit gebouw: CAW Oost-Vlaanderen, Agentschap Integratie en Inburgering en Vokans Via een zijingang vind je er ook de leskeuken van Wijkcentrum De Kring.

Daarnaast zit ook het Sociaal Huis in gebouw Barcelona. Het Sociaal Huis is een samenwerking tussen het Eeklose stadsbestuur en het OCMW.

In het Sociaal Huis kan iedereen immers terecht voor informatie, advies en doorverwijzing. Daarnaast biedt het Sociaal Huis ook heel wat dienstverlening aan: aanvragen van UiTPAS Meetjesland met Kansentarief, pensioen, tegemoetkoming personen met een handicap, verwarmingstoelage, school- en studietoelage, afstempelen van deeltijdse formulieren werkloosheidsvergoeding en het vrijwilligersloket. Zit je met een vraag of probleem van sociale aard: kom gerust eens langs.

Het gebouw is toegankelijk via de Zuidmoerstraat 136. 

 

Gebouw Marseille

is een volledige nieuwbouw en is het onderkomen van Wijkcentrum De Kring.

Op het gelijkvloers werden een onthaal, een ontmoetingsruimte (met cafetaria), een polyvalente ruimte (voor cursussen), de sociale kruidenier, een sanitair blok en een berging ondergebracht. De bovenverdieping omvat bureauruimtes en technische ruimtes.

 

Gebouw Porto

Dit gebouw werd in 2 delen opgedeeld waarbij je in het ene deel de lokalen van het Rode Kruis Eeklo terugvindt en in het andere deel de Speelbazaar. De Speelbazaar is een speel-o-theek waar je terecht kunt voor het ontlenen van speelgoed en spelmateriaal en ook andere ouders kunt ontmoeten. 

 

Gebouw Sorrento

Is de thuisbasis voor vzw Kompas (een organisatie voor personen met een handicap)

 

Gebouw Venetie

Is een geklasseerd gebouw. Een renovatiedossier (met bijhorende subsidieaanvraag) wordt uitgewerkt i.s.m. een gespecialiseerd architect. Inmiddels wordt een aantal lokalen nog gebruik voor de werking van Wijkcentrum De Kring en voor de Babybazaar.

 

Gebouw Zuiderzon (voorheen Beukenhof)

In dit gebouw vind je de buitenschoolse kinderopvang 'Zuiderzon' (voor kinderen van 3 tot 12 jaar) en de dienst voor dringende opvang ‘Schatjeseiland’ (voor baby's en peuters van 0 tot 3 jaar).

 

 

zuidkaai
Zoeken