Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / De Zuidkaai / Huis van het Kind

Huis van het Kind

Het huis van het kind Eeklo is sedert 1 november 2014 erkend als Huis van het Kind en ontvangt vanaf 1 januari 2015 jaarlijks een subsidiebedrag ten bedrage van € 7.763,09. Heel wat partners dragen dit Huis van het Kind. Trekker is het OCMW Eeklo.

Het Huis van het Kind Eeklo is sedert 1 november 2014 erkend als Huis van het Kind en ontvangt vanaf 1 januari 2015 ook een jaarlijkse subsidie. De oprichting van het Huis van het Kind Eeklo werd voorbereid in de schoot van het Jeugdwelzijnsoverleg Eeklo. Het Sociaal Huis Eeklo is de trekker van het Huis van het Kind Eeklo.

 

huisvhkind 480 

 

Het Huis van het Kind Eeklo is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners waarbij het OCMW de trekkersrol opneemt. De partners van het Huis van het Kind zijn:

 • CAW Oost-Vlaanderen
 • CKG Sloeberhof
 • CLB GO! Deinze – Eeklo
 • Jeugdhulp Don Bosco
 • Kind & Gezin
 • Kind en Preventie
 • Kinderdagverblijf Kinderlach
 • MFC Meetjesland
 • Stad Eeklo (BKO, Schatjeseiland, Jeugddienst, JIP)
 • VCLB
 • Wijkcentrum De Kring

 

NIEUWSBRIEF

Download hier de laatste nieuwsbrief van het Huis van het Kind

 


 

EEN HUIS MET 2 DEUREN

Het Huis van het Kind Eeklo is een huis met 2 grote toegangsdeuren. De ene toegangsdeur bevindt zich op Welzijnscampus De Zuidkaai (Zuidmoerstraat 136), waar een groot aanbod aan opvoedings- en gezinsondersteuning bestaat. Op deze locatie wordt ook sterk ingezet op ontmoeting en het versterken van de sociale cohesie. Achter de 2de toegangsdeur, in het Gezondheidscentrum Meetjesland (Visstraat 14), ligt de nadruk in grote mate op het aspect gezondheidspreventie en opvoedingsondersteuning. In beide vestigingen is een zeer laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting uitgebouwd zodat (aanstaande) ouders gemakkelijk de weg vinden.

De andere partners van het samenwerkingsverband spelen als Groeisleutel ook een heel belangrijke rol. In deze Groeisleutels kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Ze krijgen er de sleutel om zelf aan de slag te gaan of om de deur naar een antwoord of ondersteuning te openen.

 

groeisleutels 

 

INITIATIEVEN HUIS VAN HET KIND

 • Luiertoelage
  Gezinnen met kinderen tot 3 jaar die toegang hebben tot de Sociale Kruidenier van Wijkcentrum De Kring krijgen een maandelijks budget voor de aankoop van luiers in de Sociale Kruidenier. De gezinnen dienen zelf 20% van de kostprijs van de luiers te betalen.
  Om in aanmerking te komen voor een luiertoelage kunt u contact opnemen met de sociale dienst van het Sociaal Huis, Zuidmoerstraaat 136. Zij zullen dan aan de hand van een sociaal onderzoek nagaan of u in aanmerking komt.

 • Babykaart
  Een babykaart is een kaart waarmee ouder(s) voor hun baby gratis startvoeding (eersteleeftijdsmelk) en opvolgvoeding (tweedeleeftijdsmelk) bij een vaste apotheker kunnen afhalen tot het kind de leeftijd van 12 maanden bereikt. Een babykaart wordt enkel toegestaan na een sociaal onderzoek door het OCMW en een beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
  De aanvraag voor het verkrijgen van een babykaart gebeurt via Kind & Gezin.

 • katrol
  In samenwerking met alle Eeklose lagere scholen wordt studiebegeleiding aangeboden aan kinderen uit de eerste graad lager onderwijs die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Er gaan studenten uit een pedagogische of sociale richting wekelijks aan huis bij de gezinnen en ondersteunen, samen met de ouders, de kinderen bij hun huiswerk. Deze studenten kunnen in overleg met de ouders ook andere problemen bespreekbaar maken bij de Katrol-verantwoordelijke. Deze zal dan samen met de gezinnen op zoek gaan naar een gepaste oplossing.
  Voor meer informatie kan je terecht bij Steven Toch, katrol@welzijnsband.be.
   

 

 • speelbazaar     
  De Speelbazaar is een Speel-o-theek op waarbij ouders speelgoed kunnen lenen voor hun kinderen en waar de kinderen ook ter plekke kunnen spelen terwijl de ouders even bijpraten bij een kop koffie. De Speelbazaar is elke woensdagmiddag open tussen 14u en 18u. De Speelbazaar is te vinden in gebouw Porto op Welzijnscampus De Zuidkaai, Kaaistraat 32.
  Kind & Gezin op bezoek: Om de 2 weken is er ook iemand van Kind&Gezin aanwezig tijdens de openingsuren van de Speelbazaar aan wie je al je vragen omtrent opgroeien en opvoeden kunt stellen.
  Maandelijks worden er ook activiteiten georganiseerd voor gezinnen tijdens de openingsuren van de Speelbazaar (oa Coderdojo waarbij kinderen op een speelse wijze leren programmeren, ontmoetingsactiviteiten zoals knutselen, blote voeten pad, Sinterklaasfeest, …).
  Alle info over wanneer Kind&Gezin aanwezig is en welke activiteiten er doorgaan, kan je vinden in de Nieuwsbrief Huis van het Kind en op de facebookpagina van de Speelbazaar.
  Voor meer informatie kan je terecht bij Melisa Vandenabeele, speelbazaar@gmail.com.

 • babybazaar        
  De babybazaar is een ruilwinkel voor babymateriaal (bedjes, buggy’s, …) en kinderkleren (tot maat 116). De Babybazaar is wekelijks open op woensdag van 14u tot 16u en vanaf 25/09/2018 ook op vrijdag van 10u tot 12u.
  Als je nog bruikbaar en kwaliteitsvol babymateriaal hebt, kan je dit bezorgen op woensdag tussen 14u en 16u en op vrijdag van 10u tot 12u in de Babybazaar of contact opnemen met Melisa van Wijkcentrum De Kring, melisa@wijkcentrumdekring.be. De Babybazaar bevindt zich in gebouw Venetië op Welzijnscampus De Zuidkaai, Kaaistraat 32.

In de Babybazaar is er ook een uitleendienst bedjes en buggy’s. Gezinnen met kinderen tot 3 jaar die toegang hebben tot de sociale kruidenier van Wijkcentrum De Kring kunnen een aanvraag doen voor het lenen van een kinderbedje en/of een buggy. Om in aanmerking te komen kan je contact opnemen met het Sociaal Huis, Zuidmoerstraat 136, Eeklo.

 

 

jongekind

 • Met het project ‘Het Jonge Kind… Eeklo schakelt naar de toekomst!’ willen we alle aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen op de hoogte brengen van het bestaande aanbod voor hen en van de rechten die ze hebben. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met  Kind & Gezin, Kinderdagverblijf Kinderlach, AZ Alma, vroedvrouwen, ... Er werden extra flexibele kinderopvangplaatsen gecreëerd en (aanstaande) ouders kunnen terecht bij de schakelfiguur voor ondersteuning. Voor meer informatie kan je terecht bij de schakelfiguur (projectmedewerker) via het hetjongekindeeklo@eeklo.be of 0492 38 05 01.

 

schatkamer

 • In Gezondheidscentrum Het Meetjesland wordt informatie ter beschikking gesteld aan medewerkers van partnersorganisaties, ouders en opvoedingsverantwoordelijken mbt enkele thema’s zoals zindelijkheid, rouwen, diabetes, pesten, … Het materiaal dat in thematische koffers zit kan worden uitgeleend om er met ouders en kinderen mee aan de slag te gaan.

Voor meer informatie kan je terecht bij Eline Van Daele via info@gezondheidscentrummeetjesland.be of 09 376 70 50.


 • 1 euro maaltijden in de basisscholen
  OCMW Eeklo heeft in samenwerking met de Eeklose basisscholen een systeem ontwikkeld waarbij aan kinderen van ouders die toegang hebben tot de sociale kruidenier van Wijkcentrum De Kring dagelijks op school een warme maaltijd wordt aangeboden voor 1 euro. Het middagtoezicht wordt aan deze kinderen ook gratis aangeboden.
  Voor meer info kan je terecht bij de brugfiguur via kirsten@wijkcentrumdekring.be.

 • Overlegplatform Onderwijs - Welzijn
  Aangezien de Eeklose scholen heel vaak geconfronteerd worden met (kinder)armoede, werd een overleg opgericht tussen de Eeklose scholen en verschillende welzijnsorganisaties. De bedoeling is dat scholen kunnen leren van elkaar en dat er een gezamenlijke visie wordt uitgewerkt omtrent de bestrijding van kinderarmoede op school. Vanuit dit overleg zullen heel concrete acties worden uitgewerkt die een directe impact hebben op de kinderarmoede.
  Voor meer informatie kan je terecht in het Sociaal Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136

 • Spijbeloverleg
  Het Spijbeloverleg dat bestaat uit alle Eeklose scholen, welzijns- en vrijetijdsdiensten maakte een Spijbelactieplan op dat op 24 augustus 2018 werd ondertekend. Het Spijbeloverleg heeft in dit planafspraken gemaakt omtrent de opvolging van leerlingen met zorgwekkende afwezigheden. De nadruk ligt vooral op het snel ingrijpen en het kort op de bal spelen vanuit een positieve houding tegenover leerlingen en hun context.  • Project LINK!
  Dit project zet in op jongeren tussen 16 en 26 jaar die obstakels op hun pad tegenkomen om een diploma te behalen of werk te vinden. De projectmedewerkers Ruth en Yentl, luisteren naar de verhalen van deze jongeren en gaan samen met hen op weg om uiteindelijk een diploma te behalen of een job te vinden.
  Voor meer informatie of ondersteuning kan je contact opnemen met Ruth (0473 52 72 77) of Yentl (0492 38 05 02) of via link@eeklo.be.

 

 • Vakantieklassen voor anderstalige kinderen
  In de schoolvakanties is er een aanbod voor anderstalige kinderen waarbij in de voormiddag op een speelse manier hun Nederlands wordt geoefend en in de namiddag wordt aangesloten bij het vrijetijdsaanbod van de stedelijke jeugddienst. Voor de begeleiding van de kinderen bij het oefenen van het Nederlands worden studenten uit een pedagogische richting ingezet. Het project wordt getrokken door Wijkcentrum De Kring.
  Voor meer informatie kunt u terecht bij Kirsten Goethals, kirsten@wijkcentrumdekring.be

 • Brugfiguur
  Wijkcentrum De Kring en alle Eeklose basisischolen werken samen om de afstand tussen kwetsbare ouders, school en welzijnsorganisaties te verkleinen. Hiervoor wordt een brugfiguur ingezet die leerkrachten en directies ondersteunt bij het omgaan met de dagelijkse ervaringen met kinderarmoede op school. Daarnaast maakt de brugfiguur de link tussen ouders, school, welzijnsdiensten en de schoolomgeving. In elke lagere school van Eeklo wordt eveneens een werkgroep rond kinderarmoede opgestart.
  Voor meer informatie kunt u terecht bij Kirsten Goethals, kirsten@wijkcentrumdekring.be

 • Gezinsvriendelijke uitstappen
  In schoolvakanties wordt er telkens een uitstap gedaan die aantrekkelijk, betaalbaar en toegankelijk is voor gezinnen met kinderen. Denk aan een dagje zee, een zwem- of schaatsnamiddag, een bezoek aan een pretpark of kinderboerderij. Vervoer en begeleiding inbegrepen.
  Meer info over de uitstappen vind u in de Nieuwsbrief Huis van het Kind.

 

 

 


Zoeken