Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / agenda gemeenteraad 24 maart 2014

agenda gemeenteraad 24 maart 2014Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 24 maart 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- onderhoud middenbermen Gentsesteenweg/Centrum/Molenstraat.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Elektriciteitscabine Raverschootstraat.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 februari 2014. 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
  • Huur politiegebouw - stand van zaken.
4. Gemeentepersoneel - nieuwe rechtspositieregeling - aanpassing.
5. Gemeentepersoneel - contractueel personeel - vaststelling contingent en bezoldiging vakantiepersoneel.
6. Wonen en leven - goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag Verkaveling V524/1 – Molenstraat 226.
7. Mobiliteit en werken - IJzerstraat - overdracht om niet van voetpadzone nieuw woonproject  - goedkeuring ontwerpakte.
8. Mobiliteit en werken - Schuttershof - overdracht om niet van private delen van de zate van de weg - goedkeuring ontwerpakte
9. Algemene financiering - retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek.
10. Welzijn - BKO - wijziging huishoudelijk reglement – goedkeuring.
11. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Vincentius - jaarrekening 2013 - advies.
12. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen - jaarrekening 2013 - advies.
13. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Jozef - jaarrekening 2013 - advies.
14. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Antonius - jaarrekening 2013 - advies.
15. Algemeen bestuur - Resoc - Streekpact 2013-2018 - goedkeuring. - bijlage
16. Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 01/07/2013-31/12/2013 - goedkeuring.
17. Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2014-2017 - goedkeuring.
18. Welzijn - seniorenflats Zonneheem – verkoop – principiële goedkeuring.
19. Welzijn - OCMW - jaarrekening 2012. - bijlage
20. Welzijn - OCMW - meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring. - bijlage
21. Welzijn - OCMW - budget 2014 - kennisneming. - bijlage

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

 

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

22. Armoedebestrijding.

 

  • Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

23. Mobiliteit Herbakkersplein.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

24. Bedrijventerrein en ontsluitingsweg Balgerhoeke.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

25. Tracé ontsluitingsweg Balgerhoeke.

 

  • Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

26. Gebrek aan communicatie en vellen van bomen

 

 

GEHEIME ZITTING

1. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - eervol ontslag onderluitenant-vrijwilliger.
2. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - ontslag ambulancier-vrijwilliger.
3. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.
4. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.
5. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.
6. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.
7. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.
8. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.
9. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.
10. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.
11. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - verlenging stage van een stagiair-brandweerman-vrijwilliger.


 


Zoeken